• Om demenssjukdom för biståndshandläggare (2014)
Biståndshandläggaren har en nyckelroll i vårdkedjan. Arbetet är många gånger komplicerat, särskilt när det gäller att bedöma  omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Att vägra ta emot hjälp utifrån är långtifrån ovanligt då den som drabbas kan få svårt  att  se sina egna behov. Socialtjänstlagen och olika förordningar reglerar arbetet men biståndshandläggaren hamnar inte sällan i situationer då juridik och etik tycks kollidera.

Hur gällande lagstiftning kan förenas med god etik i det praktiska arbetet ges exempel på i denna bok som även innehåller fakta om de vanligaste demenssjukdomarna samt tips och råd vid bland annat bemötande, anhörigkontakter och uppföljning. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

Om demenssjukdomar för biståndshandläggare är den första av sex handböcker som vänder sig till olika målgrupper inom vård och omsorg. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till Svenskt Demenscentrums webbutbildningar Demens ABC plus.


Om demenssjukdom för biståndshandläggare (2014)

  • Artikelnummer: SDC104
  • Tillgänglighet: I lager
  • 179.00 kr

  • Exkl moms: 168.87 kr
  • Adm.avgift tillkommer: 29 kr

  • Mängdrabatt
  • 5 st eller fler 159.00 kr

Liknande produkter

Om demenssjukdom för hemtjänsten (2014)
Om demenssjukdom på sjukhus (2017)
Om demenssjukdom i särskilt boende (2015)
Om demenssjukdom för anhöriga (2014)