Rapporter


För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården (2010)

För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården (2010)

År 2009 gav regeringen Svenskt Demenscentrum i uppdrag att utreda tvångs- och skyddsåtgärder inom de..

140.00 kr (inkl moms)

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England och Holland (2013)

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England och Holland (2013)

Tvingande skyddsåtgärder förekommer inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom, trots att an..

140.00 kr (inkl moms)

Visar 1 till 2 av 2 (1 Sidor)