Språkstöd till Demens ABC (2022) Ny upplaga

150kr

Exkl. moms: 142kr
Adm.avgift tillkommer: 29 kr

1629 i lager

Artikelnr: SDC120 Kategori:

Beskrivning

Boken Språkstöd till Demens ABC kommer nu i en ny upplaga. Liksom den tidigare är denna tänkt att underlätta för personer med begränsade kunskaper i svenska språket att klara av och tillgodogöra sig Demens ABC, Svenskt Demenscentrum avgiftsfria webbutbild­ning som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Goda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna ge god vård och omsorg. Språket är också en nyckel till att kunna etablera sig i samhället och för att få arbete. Varje yrke har sitt språk med olika ord, be­grepp och formuleringar.

Språkstöd till Demens ABC fokuserar på ord­ och begrepps­förståelse men innehåller även övningar som upp­muntrar till dialog och diskussion. Den kan användas på arbets­platser, gärna tillsammans med språkombud, eller i undervisningen på till exempel gymnasiets vård­ och omsorgsprogram och SFI (Svenska för invandrare).

Boken är framtagen av Svenskt Demenscentrum tillsammans med Vård­ och omsorgscollege och Stiftelsen Äldrecent­rum.

Ladda ned som pdf (nytt fönster)