De personuppgifter som du lämnar vid beställningen skyddas av GDPR, den nya EU-förordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Uppgifterna används endast för att kunna leverera och fakturera dina trycksaker och får inte lämnas ut till obehöriga. Läs mer om GDPR på Svenskt Demenscentrums webb (nytt fönster).