Svenskt Demenscentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm

Telefon:
08 690 58 00