Svenskt Demenscentrum är en stiftelse som samlar och sprider kunskap om demenssjukdomar. Vi verkar för att stärka banden mellan forskning och praktik och i samarbete med andra aktörer inspirera till en positiv utveckling av vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Läs mer på vår hemsida: www.demenscentrum.se